Federal yargıç ne demek ?

Bilgiküpü

Global Mod
Global Mod
Federal Yargc Ne Demek?

Federal yargclar, federal hukuklarn yan sra, federal konulara iliskin yasalar uygulayan profesyonellerdir. Federal yargclarn baslca gorevleri, kanunlarn yorumu ve uygulanmasdr. Federal yargclar, federal kanunlarn gerektirdigi gibi bir davay yurutmek icin yetkilendirilmis olan yetkili kisilerdir. Ilgili hukumet birimleri tarafndan atanan ve genellikle kendilerine verilen gorev alanlarna gore snflandrlan federal yargclar, Federal Yarg Sistemi'nin en ust kademesinde gorev yaparlar.

Federal Yargclarn Gorevleri

Federal yargclar, davalarn cozumunu saglamak icin cesitli gorevleri yerine getirir. Oncelikle, federal yargclarn dava dosyalarn incelemeleri ve dosyada yer alan tum belgeleri degerlendirmeleri beklenir. Dava dosyasna dayanarak, davann uygun olarak islenebilmesi icin gerekli olabilecek tum kanunlar ve kurallar arastrrlar. Federal yargclar, dava dosyasndaki tum belgeleri kendi kararlarn desteklemek icin kullanrlar.

Federal yargclar, davalarn cozumunu saglamaya yardmc olmak icin davalarn yurutulmesi icin gereken tum prosedurleri uygularlar. Bu, avukatlar tarafndan muvekkillerinin savunmas icin dilekcelerin verilmesine izin vermekten, davalarda kullanlacak kantlarn degerlendirilmesine kadar uzanr. Federal yargclar, davalarn sonuclanmas icin karar verirler.

Federal Yargclarn Yetkileri

Federal yargclar, Federal Yarg Sistemi'ne atanms olarak, ozel yasalar geregi ozel yetkilere sahiptir. Federal yargclar, davalarn her asamasna karar verme yetkisine sahiptir. Onlar, davalarn duzenlenmesi icin gerekli olan tum prosedurleri yurutebilir ve tum davalara karar verebilirler. Federal yargclar, mahkeme surecinde gerekli olan tum kararlar verebilir ve herhangi bir davaya karar vermeden once tum kanunlarn ve hukumlerin uygulanabileceginden emin olmak icin gerekli arastrmalar yurutebilirler.

Federal yargclar, davalarn cozumu icin kullanlan tum kanunlar ve kurallar uygulamaldr. Federal yargclar, ozel olarak kendilerine verilen gorev alanlarna gore karar vermek zorundadr.